Přepis auta bude jednodušší

Pokud prodáváme automobil, budeme ho také muset přepsat na nového majitele. Tento úkon není až tak složitý, pokud máme s sebou veškeré potřebné doklady. K přepisu budeme potřebovat:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • zelenou kartu
  • evidenční kontrolu (ne starší 1 měsíc)
  • kupní smlouvu
  • prodávající (nebo jeho ověřená plná moc k přepisu)
  • kupující (nebo jeho ověřená moc k přepisu)

převody autPrvní potíž je v tom, že dát toto všechno dohromady je opravdu logistický oříšek. Scénář prodej je většinou totožný. Kupec se přijede podívat na auto. Když se mu líbí auto i cena, plácne si s prodávajícím, předá mu peníze, podepíše smlouvu, převezme auto a odjede. Převod se řeší až následně. A to je trochu problém. Dalším úkonem je totiž evidenční kontrola a ta se musí dělat při společném předvedení auta a technických průkazů. To znamená, že kupci musíme přidat k autu i technické průkazy. A v tu chvíli máme v ruce pouze podepsaný cár papíru, který se honosně nazývá kupní smlouva. Auto je i s papíry fuč a je stále psané na nás. Pokuty a povinné ručení nás ohrožují, pokud narazíme na nezodpovědného kupce.

Na ministerstvu dopravy jim to pravděpodobně po dlouhé době došlo a připravuje se novela zákona, který přepisy upravuje. Přibližně od poloviny roku 2017 by mělo být možné uskutečnit přepis automobilu na kterékoli přepážce registru vozidel v ČR. Také by měl vejít v platnost nucený převod. Pokud by jedna strana nespolupracovala, bylo by auto převedeno bez její účasti. Je to trošku násilnické, také ohledně dokazování si nejsem příliš jist, jak to bude probíhat, ale snad se nedočkáme nějakého nepoužitelného paskvilu v podobě rady, že máme jít k soudu. Ani bych se tomu nedivil. V první řadě se musí krýt úředník, blaho občana je vždy na posledním místě.